Wat is Yoga

Het woord Yoga komt uit het Sanskriet en wordt vaak aangeduid als samenbrengen, verenigen, tot evenwicht brengen. Dat kan zijn tussen lichaam en geest, tussen denken en voelen. Maar ook de balans tussen doen en laten, werk en rust, inspanning en ontspanning.
Yoga ziet het lichaam niet als een op zichzelf staand iets, maar gaat uit van de verbinding tussen lichaam en geest.
De geest streeft altijd naar iets wat in de toekomst of het verleden ligt en zo zijn we voortdurend op de vlucht voor het huidige moment. Dit geeft spanningen in het lichaam.
Door het uitvoeren van de houdingen, de asana’s leer je weer te luisteren naar je lichaam. Je lichaam is de basis van waaruit je kunt ontdekken dat het onlosmakelijk verbonden is met de geest. Je wordt je bewust van de geest/het denken en ontdekt wat het met je doet.
Yoga is leren waarnemen en ervaren.

Wanneer we onze eigen ervaring, welke dan ook, zonder oordeel benaderen, herstellen we de verbinding met onszelf.
Wat onverwerkt bleef, kan worden begrepen en verzacht zich. We hoeven niet meer ergens héén.

Door met een open aandacht in de houdingen te zien wat zich aandient in het lichaam en in ons denken, zonder oordeel, zonder iets te willen veranderen, zullen de spanningen als vanzelf oplossen en ontstaat en weer ruimte en stilte. Dan houdt het presteren op en is er enkel Zijn; in het hier en nu.

Voor wie

Yoga kan door iedereen beoefend worden en vraagt geen speciale lenigheid. Ieder oefent op zijn/haar eigen niveau. Het gaat vooral om de aandacht en betrokkenheid waarmee geoefend wordt en het aangenaam verblijven in de houding. Het gaat om je eigen beleving.

Het gaat er niet om of je de houdingen goed doet of om de prestatie. Het enige waar het om gaat is: open en aandachtig in het hier en nu zijn.

Vanuit een zachte, innerlijke houding worden de houdingen uitgevoerd met respect voor de eigen grenzen. Door het verkennen van je eigen grens kun je ontdekken dat op het moment dat je deze grens toestaat er te zijn, er in ontspant, en niets probeert te bereiken, maar alleen maar blijft kijken, dat deze grenzen zullen oplossen.

Yoga laat de mens zich weer met zichzelf verbinden, laat hem ervaren dat hij een eenheid is, dat hij thuis is bij zichzelf.

 

Een bloem hoeft niets te doen om nuttig te zijn, hij hoeft alleen maar bloem te zijn. Dat is genoeg.
Een enkel waarachtig mens is voldoende om de hele wereld blij te maken. Thich Nhat Hanh