voorwaarden

De algemene voorwaarden van FiTNEZZplaza zijn van toepassing. Waar deze niet toereikend zijn, worden deze aangevuld met de algemene voorwaarden van YOGAplaza Oss. Zie hieronder.

 

1         Begrippen:

1.1 Algemene voorwaarden: de voorwaarden die toepasbaar zijn op alle producten, lessen, cursussen, workshops, opleidingen en yogareizen van Yogacentrum YOGAplaza Oss. Die in te zien is op de website en op aanvraag op papier.
1.2 Deelnemer: persoon die (privé)lessen, workshops, cursussen of docentenopleiding wil volgen of al volgt.
1.3 Website: de website van Yogacentrum YOGAplaza Oss: www.yogaplazaoss.nl

 

2         Toepasselijkheid

2.1 De voorwaarde zijn van toepassing op alle lidmaatschappen, losse lessen, workshops en abonnementen bij Yogacentrum YOGAplaza Oss. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Yogacentrum YOGAplaza Oss kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.
2.3 De overeenkomst komt tot stand door aanmelding via daartoe bestemd inschrijfformulier of betaling van les(sen) of workshops en verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers en ingehuurde zelfstandigen van de ondernemer.

 

3         Lidmaatschap, abonnementen, 10 lessenkaart, proefpakket, proefles en losse lessen

3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een lidmaatschap, abonnement, introductieabonnement, proefles of losse lessen.
3.2 Het lidmaatschap en abonnement komen tot stand als Yogacentrum YOGAplaza Oss het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de deelnemer heeft ontvangen. Bij aanmelding wordt toestemming geven voor automatische incasso van deze bedragen.
3.3 Het lesrooster is te vinden op de website. Yogacentrum YOGAplaza Oss behoudt het recht het lesrooster op een ieder moment te wijzingen, lessen te annuleren en/of docenten te wijzigen.
3.4 Deze wijzigingen worden indien mogelijk gepubliceerd via de nieuwsbrief, het informatiebord in het Yogacentrum, via social media en/of per e-mail. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht van reeds betaalde abonnementen.

 

4         Abonnementen/ lidmaatschap

4.1 Je kunt op elk gewenst moment instromen. Er zijn geen beginners of gevorderde lessen, maar je eigen grens is je uitgangspunt.
4.2 Wanneer je instroomt wordt de datum waarop je start bijgehouden bij FiTNEZZplaza.
4.3 Je mag komen, wanneer jij dat wilt en hoeft niet van tevoren op te geven. In de toekomst zal dit veranderen als de lessen voller worden en we digitaal zullen gaan registreren, net als bij FiTNEZZplaza.
4.4 Als je een 1x per week abonnement hebt, heb je recht op 52 bezoeken per jaar. Je kunt een gemiste les dus altijd inhalen, gedurende de looptijd van je abonnement.
4.5 Je abonnement is doorlopend, totdat je bij ons opzegt.
4.6 De opzegtermijn is één maand.
4.7 We gaan uit van 52 lesweken per jaar. Een aantal dagen zal het Yogacentrum gesloten zijn (zie op de website onder het tabblad ‘Lesrooster’. Daarnaast hanteren we in de schoolvakanties een aangepast lesrooster. Hierop is de termijnbetaling gebaseerd.
4.8 Lesgelden en abonnementen gaan middels maandelijks automatisch incasso. Als je deel wilt nemen aan een workshop, dan kun je dat doen via de Logifitapp van FiTNEZZplaza. Ben je geen lid? Dan ben je pas verzekerd van deelname nadat de betaling binnen is. Je krijgt hiervan een bevestiging. Er wordt geen restitutie gegeven bij afmelding.
4.9 Voor wat betreft de abonnementen gelden de betalings- annuleringsvoorwaarden van FiTNEZZplaza.
5         Workshops

5.1 Aanmelden voor workshops en cursussen kan per e-mail als je geen lid bent en via de Logifit app van FiTNEZZPlaza.
5.2 Ben je geen lid? Dan ben je pas verzekerd van deelname nadat de betaling binnen is. Je krijgt hiervan een bevestiging. Er wordt geen restitutie gegeven bij afmelding. Afmelden via de Logifit app is niet mogelijk.
5.3 Yogacentrum YOGAplaza Oss behoudt zich het recht voor om een geplande workshop of cursus te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende deelnemers. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de deelnemer.
5.4 Indien andere annuleringsregels  van toepassing zijn, worden deze kenbaar gemaakt in de bevestigings e-mail.

7         Aansprakelijkheid

 

6.1   Deelname aan een de lessen, workshop, cursus of retraite is geheel op eigen risico. Yogacentrum YOGAplaza Oss is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
6.2   De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel opgelopen vóór, tijdens of na de les als gevolg van yogabeoefening. Het is belangrijk dat je luistert naar jouw lichaam en de grenzen van het lichaam in ere houdt.
6.3 Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
6.4   Yogacentrum YOGAplaza Oss werkt alleen met ervaren yogadocenten en zorgt voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een yogales of workshop. Door deelname aan de les aanvaardt de deelnemers dit risico. Om de kans op ongelukken of blessures te verminderen geeft Yogacentrum YOGAplaza Oss de volgende richtlijnen:
–          Indien je niet geheel gezond bent of zwanger, consulteer dan een arts voordat je aan de lessen begint.
–          Als je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de desbetreffende
docent vóór aanvang van de les, workshop of cursus
–          Volg de instructies van de docent
–          Luister naar de signalen van je lichaam, houd rekening met je lichamelijk beperkingen en handel hiernaar.
–          Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn (rode pijn)
–          Stel vragen aan de desbetreffende docent als je dingen niet begrijpt.

 

8         Persoonlijk gegevens

7.1 Yogacentrum YOGAplaza Oss verzamelt persoonlijke gegevens van haar studenten voor de ledenadministratie en de finaciele administratie, en gaat zorgvuldig met deze gegevens om en zal zich te alle tijden houden aan de Wet bescherming Persoonsgegevens
7.2 Yogacentrum YOGAplaza Oss gebruikt de gegevens tevens om deelnemers te informeren over geannuleerde lessen en/of aankomende workshops, cursussen en docentenopleidingen.
7.3 Ieder lid van het Yogacentrum krijgt een aantal keren per jaar de Nieuwsbrief. Het is mogelijk om je hiervoor af te melden.
7.4 Foto’s worden alleen gepubliceerd op de website of via social media na toestemming van de deelnemer.

 

 

 

Als je yoga volledig beheerst, ontvangen de zintuigen prikkels
zonder de innerlijke rust te verstoren. Bhagavad Gita